กองทุนฟื้นฟูฯ ชำระหนี้บุคคลค้ำประกัน

กฟก.เชียงราย มอบเงินชำระหนี้บุคคลค้ำประกัน เกษตรกรดีใจได้ที่ดินกลับคืน หลังจากถูกสืบทรัพย์ยึดที่ดินไว้ตามคำสั่งศาล

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 นายนิยม สุวรรณประภา หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  (กฟก.) สาขา จ.เชียงราย พร้อมด้วย นางจีราภรณ์ ศิริสุข หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย (สตส.) ในฐานะอนุกรรมการ กฟก.จังหวัดเชียงราย ภาคราชการ ได้ร่วมมอบเงิน จำนวน 218,188.62 บาท ให้กับสหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย  จำกัด เพื่อชำระหนี้แทนเกษตรกร กรณีหนี้ใช้บุคคลค้ำประกัน จำนวน 2 ราย โดยมีนายพิษณุ เทพอุดม หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อสหกรณ์ฯ เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  (กฟก.) สาขา จ.เชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น 1 อ.เมือง จ.เชียงราย

โดยนายขยัน เปียงใจ เกษตรกร ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย กล่าวว่า วันนี้ดีใจที่สุด ที่  สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขา จ.เชียงราย เข้ามาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สิน เหมือนได้รับโชค 2 ชั้น คือได้รับการซื้อหนี้โดยกองทุนฟื้นฟูฯ และสหกรณ์ฯก็ได้ถอนการอายัดโฉนดที่ดินและโอนกรรมสิทธิในที่ดินคืนให้แล้ว 

นายนิยม กล่าวว่า สหกรณ์ฯ ได้ถอนการอายัดโฉนดที่ดินและได้โอนกรรมสิทธิในที่ดินคืนให้ นายขยัน เรียบร้อยแล้ว เป็นโฉนดที่ดินจำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 53 ตารางวา เป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งสหกรณ์ฯ ได้สืบทรัพย์และยึดที่ดินของเกษตรกรไว้ตามคำสั่งศาล โดยเกษตรกรที่ได้รับการชำระหนี้แทน ได้ทำสัญญารับภาระหนี้ของเกษตรกรสมาชิกที่มีต่อกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ตามจำนวนเงินที่ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขา จ.เชียงราย ได้จ่ายชำระหนี้ให้กับสหกรณ์ฯ โดยไม่มีดอกเบี้ย 

“เกษตรกร สามารถยื่นเรื่องขอความช่วยเหลือหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สนง.กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขา จ.เชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น 1 โทรศัพท์ 053-150156 ในวันและเวลาราชการ” นายนิยม กล่าว.