เตรียมกำลังรับสถานการณ์

กอ.รมน.เชียงราย ร่วมฝึก การเตรียมกำลังรับมือสถานการณ์ น้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม 

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565  พ.อ. พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ ปฏิบัติราชการแทน รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.)และกำลังพล กอ.รมน.จังหวัดเชียงราย เข้าสถานการณ์การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบ ประมาณ 2565 ร่วมกับ มทบ.37, กอ.ปภ.จ. ชร. ,ศูนย์ ปภ.เขต15 ,นพค.35 บก.ทท,ฉก.ม.3, ร.17 พัน.3,ทต.นางแล,ศูนย์ฯเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยภิบัติเชียงราย,มูลนิธิศิริกรณ์เชียงราย, ในส่วนอำนวยการฝึก กรณีอพยพผู้ประสบภัยเมื่อเกิดสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม กรณีเหตุการณ์จำลองพิ้นที่ประสบภัย ณ บ้านนางแลใน(ลิไข่) หมู่ที่ 7 ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย โดยพื้นที่การฝึก ณ บ้านลิไข่ มีบ่งการฝึกดังนี้ 

สถานการณ์ฝึกวันที่ 1 ( วันที่ 18 ก.ค. 65  เวลา 05.00 น.) กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักบริเวณตอนบนของประเทศ อาจเกิดน้ำป่าไหลหลาก และดินถล่มได้ 

สถานการณ์ฝึกวันที่ 2 (วันที่ 20 ก.ค.65 ) สถานีอุตุนิยมวัดปริมาณน้ำฝน บ้านนางแลใน วัดได้ 280 มม. เกิดน้ำป่ารุนแรงและดินถล่มพื้นที่บ้านนางแลใน(บ้านลิไข่) โดยมีผู้ประสบภัยติดอยู่ในพื้นที่เหตุการณ์ไม่สามารถออกจากพื้นที่ได้ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย มายังศูนย์ช่วยเหลือพักพิงบริเวณ วัดนางแล 

สถานการณ์ฝึกวันที่ 3 (วันที่ 22 ก.ค. 65 เวลา 07.00 น.) ฝนลดระดับลง สถานการณ์น้ำป่าเข้าสู่ภาวะคลี่คลาย พื้นที่ประสบภัยไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ 

สถานการณ์ฝึกวันที่ 4 (วันที่ 27 ก.ค.65 ) สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ ดำเนินการอพยพผู้ประสบภัยกลับพื้นที่อาศัย และได้มีการทบทวนหลังการปฏิบัติการ(AAR) ณ อาคารควบคุมไฟป่า เทศบาลตำบลนางแล อ.เมืองเชียงราย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย.

 16,787 total views,  2 views today