กองทุนฟื้นฟูฯ อุตรดิตถ์ ชำระหนี้แทนเกษตรกร

กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร อุตรดิตถ์ ชำระหนี้แทนเกษตรกร  882,867.57 บาท

วันที่21 กรกฎาคม 2565 นางเข็มทอง  ศรีโพธิ์ หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นายไพทูรย์  พรหมน้อย ประธานคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดอุตรดิตถ์ และนางทวีสิน  แนนไธสง อนุกรรมการฯ  มอบเช็คจำนวน 882,867.57 บาท ให้กับสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด เพื่อชำระหนี้แทนเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ จำนวน 1 ราย โดยมี นายประพันธ์  มายรรยงค์  ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด และนายสวิท  อุ่นทอง ประธานกรรมการฯ พร้อมด้วยนายสุธี  ขันทอง สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นสักขีพยาน  

ทั้งนี้ ภายหลังชำระหนี้แทนเกษตรกรแล้ว สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด ได้มอบหลักประกันของเกษตรกร จำนวน 1 แปลง เพื่อดำเนินการโอนตามกฎหมายกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ ในส่วนของเกษตรกรที่ได้รับชำระหนี้แทน ได้ทำสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สิน (ที่ดิน) กับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ตามจำนวนที่ได้รับชำระหนี้แทน มีระยะเวลาการผ่อนชำระ 20 ปี

และต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพ ตามที่คณะกรรมการกำหนด ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถยื่นเรื่องขอความช่วยเหลือ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดอุตรดิตถ์ โทรศัพท์ 08-0067-1173 ในวัน และเวลา ราชการ

 14,008 total views,  2 views today