ธนารคารกรุงไทยร่วมสนับสนุนงาน เชียงรายดอกไม้งามปีที่19

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ ดร.ปรีชา อนุรักษ์ นายธเนศ โกมลธง รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายสมบุญ หิรัณยโชติ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย นางอรกช ดีศรี ผู้อำนวยการกองคลัง เทศบาลนครเชียงราย รับมอบการสนับสนุนงาน เชียงรายดอกไม้งาม ปีที่ 19 โดยมี วท.ร.ต.ชัยวัฒน์ ตรีภูริทัต ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารสำนักงานเขต สำนักงานเขตเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสาขา บมจ.ธนาคารกรุงไทย สำนักงานเขตเชียงรายผู้มอบ

ทั้งนี้ เทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม ปีที่ 19 ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป ณ สวนตุงและโคม เทศบาลนครเชียงราย ทั้งนี้ เชียงรายดอกไม้งาม ถือว่า นางรัตนา จงสุทธานามณี ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มแนวคิดที่จะนำดอกไม้มาจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือน และชาวเชียงรายได้ชื่นชม เพิ่มสีสัน และเสน่ห์ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมเกษตรกรชาวสวนดอกไม้ เสริมสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจ และเป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย โดยการนำดอกไม้มาเป็นจุดดึงดูดน้กท่องเที่ยว โดยเฉพาะดอกทิวลิป ลิลลี่ ที่ไม่ต้องเดินทางไปชมถึงต่างประเทศ อีกทั้งเปิดให้เข้าชมฟรี