คณะกรรมาธิการกีฬา วุฒิสภา แลกเปลี่ยนข้อมูลสมาคมกีฬาฯเชียงราย

คณะกรรมาธิการกีฬา วุฒิสภา แลกเปลี่ยนข้อมูลสมาคมกีฬาฯเชียงราย รวบรวม ทำเป็นคู่มือ ชื่นชม “นายกรัตนา” นำพาวงการกีฬาสู่การพัฒนาที่ดีเยี่ยมจนนำไปสู่นักกีฬาทีมชาติและอาชีพ

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 พลเอก ทวีป เนตรนิยม  คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา ประธานคณะอนุกรรมาธิการกีฬาสู่ความเป็นเลิศระดับนานาชาติรวมทั้งกีฬาคนพิการ  พร้อมด้วย พลตรี โอสถ ภาวิไล นายทรงเดช เสมอคำ คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา และ คณะอนุกรรมาธิการสู่ความเป็นเลิศระดับนานาชาติรวมทั้งกีฬาคนพิการ เดินทางมาที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในด้านกีฬา 

โดยมี นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬฯ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมให้ข้อมูล โดยที่ผ่านมา สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย มีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ ด้วยการสนับสนุน ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนออกกำลังกายและเล่นกีฬา เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง ทำให้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งได้สรรหานักกีฬาที่มีความสามารถ เพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดและประเทศไทย 

พลเอก ทวีป เนตรนิยม  คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา ประธานคณะอนุกรรมาธิการกีฬาสู่ความเป็นเลิศระดับนานาชาติรวมทั้งกีฬาคนพิการ กล่าวว่า ต้องขอชื่นชม นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬฯ ที่ได้พัฒนาวงการกีฬาของจังหวัดเชียงราย และสร้างนักกีฬาตั้งแต่เด็ก จนถึงระดับประเทศ และอาชีพ ซึ่งจะเห็นได้จากผลงานนักกีฬาทีมชาติไทย ที่เป็นชาวจังหวัดเชียงราย หลายคน และสร้างชื่อเสียงให้ประเทศ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้คนในพื้นที่ได้ออกกำลังกายสร้างความแข็งแรง โดยได้ร่วมกับทาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างเทศบาลนครเชียงราย การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย รวมทั้งโรงเรียนหลายแห่ง จากข้อมูล จังหวัดเชียงราย 

“และการเดินทางมาครั้งนี้ ก็เพื่อเก็บข้อมูลเรื่องการพัฒนากีฬา ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ในการนำเอาไปเป็นคู่มือของการพัฒนากีฬาในทุกด้าน เพราะที่ผ่านมา ยังไม่มีคู่มือด้านนี้เก็บไว้ รวมทั้งคู่มือการประสบความสำเร็จของทุกชนิดกีฬาของประเทศไทย ซึ่งยอมรับว่า การพัฒนาด้านกีฬาของจังหวัดเชียงราย มาถึงวันนี้พัฒนาไปสู่แนวทางที่ดีอย่างมาก และเชื่อว่าจะดีต่อไปในอนาคต” พลเอก ทวีป กล่าว

นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ต้องขอบคุณทาง คณะกรรมาธิการ และอนุกรรมาธิการฯ ที่เดินทางมาเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาฯ โดยสมาคมกีฬาฯ ได้นำข้อมูล ด้านการพัฒนากีฬาในจังหวัดเชียงราย ให้ทางคณะกรรมาธิการฯ รวมทั้งเรื่องการสนับสนุนด้านเงินทุนเพื่อให้กับนักกีฬา ทุกประเภท ตั้งแต่ระดับเยาวชน ระดับจังหวัด และนักกีฬาอาวุโส 

“อนาคตสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ยังจะเดินหน้าพัฒนาด้านกีฬาไม่หยุด เพื่อให้สมกับ จังหวัดเชียงราย เป็นเมืองกีฬา  Sport City เป็นเมืองส่งเสริมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว Sport Tourism และกระตุ้นให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย โดยจะได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายอื่น ๆ ในการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง”นางรัตนา กล่าว

////