ปลูกผักในค่ายทหาร ขายให้ชาวบ้านราคาถูก

ปลูกผักในค่ายทหาร ขายให้ชาวบ้านราคาถูก ลดต้นทุนการครองชีพภาวะเศรษฐกิจช่วงโควิด

วันที่ 20 เมษายน 2565 พล.ต.ประพัฒน์ พบสุวรรณ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37  ได้ให้เจ้าหน้าที่ทหาร ซึ่งอยู่ในโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 37 จังหวัดเชียงราย นำผักปลอดสารพิษ ที่ได้ปลูกในค่ายทหาร และผลิตภัณฑ์ในโครงการฯ จัดจำหน่ายในราคาถูกให้กับกำลังพล รวมทั้งประชาชนทั่วไป เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนในภาวะเศรษฐกิจช่วงโควิด19 

โดยการนำผักปลอดสาร ออกมาจำหน่ายนั้น จะเป็นผักตามฤดูกาล และผักพื้นบ้าน ที่มีความต้องการของชาวบ้าน ที่ไปซื้อในตลาดอาจมีราคาสูง แต่เมื่อมาซื้อกับ โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 37 จะได้ผักที่ราคาถูกและปลอดสาร ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวบ้านที่ผ่านไปมาบริเวณถนนหน้าค่าย แวะซื้อจำนวนมาก  

ทั้งนี้ทุกคนต่างชื่นชมการนำผักออกมาขายของเจ้าหน้าที่ทหาร ในราคาถูกและปลอดสาร ที่สำคัญคือการทำมาอย่างต่อเนื่อง  บางครั้งยังแถมผักอื่น ๆ ไปด้วย ส่วนการจำหน่ายผักปลอดสารโครงการทหารพันธุ์ดีฯ จะมีทุกวันพุธ จะขายตั้งแต่ช่วงเช้าไปจนกว่าผักจะหมด