ผลการประกวดภาพถ่าย #เชียงรายดอกไม้งามปีที่19

วันที่ 18 มกราคม 2566 ด้วยเทศบาลนครเชียงราย กำหนดจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาว …

Read More

รร.ท.2 หนองบัว พาน้องๆ นักเรียน เรียนรู้ “ประสบการณ์นอกห้องเรียน” ในงานเทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม ปีที่ 19

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 นางสาวอโณทัย จิระดา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบ…

Read More