ทอดผ้าป่าขยะช่วยผู้ป่วยติดเตียง แถมยังลดปัญหาขยะล้นและมลพิษ ทำให้ชุมชนสะอาด ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้น

ชาวบ้านในชุมชนต่างๆ 21 หมู่บ้าน ของตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ร่วมกันนำขย…

Read More