เทศบาลนครเชียยงราย สืบสานภูมิปัญญาเอามื้อเกี่ยวข้าวในชุมชนดอยสะเก็น สอนนักเรียนปฏิบัติจริง 

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหาร ประ…

Read More

กิจกรรม ฟ้า – ขาว กลับบ้าน (Let’s Reunite! CRMS.6) โดย นักเรียนเก่าโรงเรียนเทศบาล 6

วันที่ 3 ธันวาคม 2565 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงราย พร้อมผู้บริหาร …

Read More