“เทศกาลสีสันกาสะลอง” ต้นคริสต์มาสหมอกพันวาความสูง15 เมตร ต้นเดียวในประเทศไทย ที่ เซ็นทรัลเชียงราย

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้ง…

 61,648 total views,  1,060 views today

Read More