ฮ๋วมป๋าเวณียี่เป็ง (ลอยกระทง)นครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ซึ่งการจัดทำขบวนกระทง…

 24,278 total views

Read More