ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงขอ “งด” ปล่อยโคมลอย รอบสนามบิน หวั่นอันตรายเครื่องบินขึ้นลง ไม่มีการยกเลิกเที่ยวบินช่วงลอยกระทง

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย นาว…

 15,248 total views,  4 views today

Read More

เทศบาลนครเชียงรายแจ้งการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลมูลฝอยด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ งานพัฒนาราย…

 13,680 total views,  6 views today

Read More

รับสมัครประกวดเทพีนพมาศเทศบาลนครเชียงราย

สำนักการศึกษา โดย นางอำไพ จันทร์เงิน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย กล่าวว่า ก…

 12,454 total views,  2 views today

Read More

เทศบาลนครเชียงรายยินดีต้อนรับปลัดเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ดร.ปรีชา อนุ…

 12,469 total views,  2 views today

Read More