เทศบาลนครเชียงรายร่วมพิธีอัญเชิญและสักการะอัฐิธาตุสมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2565 เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชี…

 16,700 total views

Read More

การกีฬาแห่งประเทศไทยจัดแข่งขันฟุตบอล 7 คน “แชมป์ ชน แชมป์”

วันที่ 22 ต.ค.2565 ที่สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวั…

 17,331 total views,  2 views today

Read More