เส้นทางพายุหมุนเขตร้อน 3 ลูก ไม่มีทิศทางเคลื่อนตัวเข้าประเทศไทย

วันที่ 15 กันยายน 2565 นายสมควร ต้นจาน ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศกลาง กองพยากรณ์อากาศ กรม…

 35,220 total views

Read More