ทน.ชร. เข้ารับการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

เทศบาลนครเชียงราย เข้ารับการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video C…

 346 total views

Read More

เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเยี่ยมชมเทศบาลนครเชียงราย

เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเยี่ยมชมเทศบาลนครเชียงรายโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของ…

 10,190 total views

Read More

ฮอมบุญฮอมศรัทธาเพื่อผู้เสียชีวิตยากไร้ ไร้ญาติ

เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย เปิดกิจกรรม “ฮอมบุญฮอมศรัทธาเพื่อผู้เสียชีวิตยากไร้ ไร้ญาต…

 12,007 total views,  2 views today

Read More