ทน.ชร. ร่วมตรวจความพร้อมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัย

ทน.ชร. ร่วมตรวจความพร้อมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยในการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดิ…

 28,584 total views,  4 views today

Read More