บ้านผาลั้ง ห้วยชมภู ได้ไฟฟ้าเข้าหมู่บ้านแล้ว รอมา70ปี

ศูนย์สร้างป่าสร้างรายได้ ตามแนวพระราชดำริฯ ที่บ้านผาลั้ง ห้วยชมภู พร้อมขยายเขตไฟฟ้าเข้าพื้…

 99,087 total views,  4 views today

Read More