จำหน่ายผักปลอดสารพิษทุกวันศุกร์

อย่าลืมแวะมาอุดหนุนผักปลอดสารพิษ ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและเกษตรปลอดภัย เทศบาลนครเชียงร…

Read More

พัฒนาการท่องเที่ยว“ถ้ำหลวง”สู่การเป็นอุทยานธรณีระดับยูเนสโก

จัดทำแผนขับพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษเชียงราย พร้อมผลักดันและพัฒนาอุทยานธรณี “ถ้ำหลวง”…

Read More