ปฎิทินท่องเที่ยวสีสันนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมสนับสนุน จังหวัดนำร่องการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจเนรมิตใจกลางเมืองนครเชียงราย ดอกไม้เมืองหนาวนานาพรรณ “เชียงรายดอกไม้งาม” ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2565

นอกจากนี้ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรม :

👉 24 ธันวาคม เวลา 18.00 น. พิธีเปิดเชียงรายดอกไม้งาม

👉 26 ธันวาคม เวลา 15.30 น.ตักบาตรดอกไม้ ณ บริเวณสวนตุงและโคมนครเชียงราย

👉 31 ธันวาคม เคาท์ดาวน์ (Countdown) ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย

👉 1 มกราคม 2565 แห่พระแวดเวียงและตักบาตรขึ้นปีใหม่

👉 5-9 มกราคม เทศกาลอาหาร ชา-กาแฟ

👉 7 มกราคม กิจกรรมรุ้งสร้างสรรค์

👉 15, 22 และ 29 มกราคม กิจกรรมดนตรีในสวน

👉 25 มกราคม พิธีบวงสรวงพ่อขุนเม็งรายมหาราช