แจกผ้าห่มกันหนาวช่วยชาวบ้านพื้นที่สูง

มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง ร่วมกับ มูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์เชียงราย นำผ้ากันหนาวกว่า1,000ผืน พร้อมของใช้ครัวเรือนแจกชาวบ้าน ช่วยบรรเทาความหนาวเย็น และลดภาระค่าใช้จ่ายชาวบ้าน

 

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน2561 นางศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเหรัญญิก นายจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการ นางชุติมา ตันติศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกันกรรมการ และ นายพินัย ศรีพนาสณฑ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ หัวหน้าแผนกสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง  และ นายทวีชัย อาศิริพงศ์พิศิษฐ์ ประธานมูลนิธิสาธาณกุศลสงเคราะห์เชียงราย เจ้าของโรงแรมโพธิ์วดลรีสอร์ท แอนด์สปา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รวมทั้ง นางชญานิศ ยอดบุญลือ หัวหน้าฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย นำผ้าห่มกันหนาวจำนวน 1,000ผืน เสื้อผ้า เครื่องใช้ในครัว แจกจ่ายให้กับชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อใช้บรรเทาความหนาวเย็น และช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ซึ่งเป็นการนำเงินจากที่ประชาชนร่วมบริจาคให้กับมูลนิธิฯ มาทำประโยชน์ให้กับผู้ที่ประสบภับ

โดยจุดที่แรกที่นำมาแจกคือ ที่หมู่บ้านห้วยส้านลีซอ ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีชาติพันธุ์ชนเผ่าลีซอ มารับมอบผ้าห่มกันหนาวและเครื่องใช้ต่าง ๆ จำนวน 300ชุด ทั้งนี้ชาวบ้านบอกว่าทถึงแม้ว่าตอนนี้ยังไม่หนาวเย็นมาก แต่ก็เป็นสิ่งที่ดี ที่ได้รับเครื่องกันหนาวมาเตรียมความพร้อมเอาไว้ เนื่องจากเมื่อถึงอากาศหนาวเย็นจัด ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บนที่สูง จะประสบภัยกับอากาศที่หนาวเย็นอย่างมาก ซึ่งเรียกได้ว่าหนาวเย็นตลอดทั้งวันและทั้งคืน

นอกจานี้ยังนำผ้าห่มกันหนาวอีก 700 ผืน พร้อมเครื่องใช้ต่าง ๆ ไปมอบให้กับชาวบ้านที่ประสบภัยหนาว ที่บ้านโป่งป่าแขม ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย  และที่หมู่บ้านแม่ยางมิ้น ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย

ส่วนภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดเชียงราย อากาศเริ่มมาหนาวเย็นอีกครั้งในช่วงเช้าและกลางคืน อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 20  องศาเซลเซียส และตามยอดดอยประมาณ 15-18องศาเซลเซียส

นางศิริกุลโอภาสวงศ์กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิป่อเต็กตึ้งกล่าวว่าการดำเนินการดังกล่าวทางมูลนิธิป่อเต็กตึ้งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายที่ทุกปีจะประสบภัยหนาวมาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้การช่วยเหลือผู้ประสบภับนั้นก็จะไปทุกพื้นที่ที่สำรวจแล้วพบว่ามีผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายทวีชัย อาศิริพงศ์พิศิษฐ์ ประธานมูลนิธิสาธาณกุศลสงเคราะห์เชียงราย เปิดเผยว่า ในส่วนของจังหวัดเชียงราย ยังคงสำรวจพื้นที่ที่คาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว หากพื้นที่ใดประสบภัยก็สามารถขอรับการสนับสนุนกับทางมูลนิธิฯ ได้เช่นกัน ซึ่งก็พร้อมนำเครื่องกันหนาวเข้าไปช่วยเหลือในทุกพื้นที่ของจังหวัดเชียงราย

  /////

 3,360 total views,  6 views today