มฟล.-จัดระบบไอทีประมวลผลแข่งขัน”เจียงฮายเกมส์”

มฟล.- ร่วมจังหวัดเชียงราย จัดระบบไอที ศูนย์ PRESS CENTER – ประมวลผลการแข่งขัน “เจียงฮายเกมส์”พร้อมจัดการ 3 สนามแข่ง บาสเก็ตบอล เทเบิลเทนนิส และหมากล้อม  แอพพลิเคชันติดตามข่าวสาร และยังจัดกิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะ อาสาสมัครกว่า 600 คน  

 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ร่วมกับจังหวัดเชียงรายและการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย จัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46  ‘เจียงฮายเกมส์ ระหว่างวันที่ 18 – 28 พฤศจิกายน 2561 และและกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 “น้ำกกเกมส์ระหว่างวันที่ 18-22 มกราคม 2562 ซึ่ง มฟล. ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการแข่งขัน ทั้งเจียงฮายเกมส์ และคณะอนุกรรมการศูนย์สนามกีฬาและขนส่ง ทั้งเจียงฮายเกมส์ ที่อยู่ระหว่างการแข่งขันในขณะนี้ และน้ำกกเกมส์ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้

โดยมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และหน่วยจัดการสารสนเทศ ดำเนินการเตรียมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่สนับสนุนการทำงานอย่างครบครัน ที่ศูนย์ PRESS CENTER หรือศูนย์ประมวลผลกลาง การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 ที่ อาคารคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดตั้งและอำนวยความสะดวกในการทำงานให้กับสื่อมวลชนที่เข้าร่วมทำข่าวครั้งนี้กว่า 300 คน ทั้งจากส่วนกลาง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำปาง และสื่อมวลชนในจังหวัดเชียงราย 

ทั้งยังมีฝ่ายประมวลผลการแข่งขัน ซึ่ง มฟล. รับผิดชอบ ฝ่ายประมวลผลการแข่งขันทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลการแข่งขันจากทุกสนาม และรายงานให้ศูนย์ประมวลผลกลาง จากนั้นผลการแข่งขัน จะถูกประมวลและนำขึ้นเผยแพร่ทางเว็บไซต์ http://www.chiangraigames.com/  และทางเฟสบุค FANPAGE : เจียงฮายเกมส์ สื่อมวลชนทุกท่านสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในศูนย์สื่อมวลชนค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง สามารถรายงานผลการแข่งขันให้ประชาชนรับทราบได้ทันที

มหาวิทยาลัยยังได้มอบหมายให้ส่วนอาคารสถานที่ ศูนย์กีฬา และส่วนพัฒนานักศึกษา เตรียมสถานที่ เจ้าหน้า และนักศึกษา เพื่อรองรับการเป็นสนามแข่งกีฬา ศูนย์ที่ของการแข่งขันเจียงฮายเกมส์ ไม่ว่าจะเป็นการประสานฝ่ายเทคนิคกีฬาในแต่ละสนามแข่งขัน ควบคุมการดำเนินงานของอาสาสมัครประจำศูนย์สนามแข่งขัน จัดเตรียมสถานที่  เป็นต้น ในชนิดกีฬา ต่อไปนี้ บาสเกตบอล ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ72 พรรษา บรมราชินีนาถ, เทเบิลเทนนิส ที่อาคาร พล...เภา สารสิน, หมากล้อม ที่ห้อง M 3 518 ชั้น 5 อาคาร M 3, อาคารปรีคลินิก

นอกจากนี้ มฟล. โดยกลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังได้พัฒนาแอพพลิเคชั่น  เพื่อใช้ติดตามข่าวสารเจียงฮายเกมส์โดยได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46 เช่น  ระบบจองรถ รับส่ง สำหรับนักกีฬา รายการถ่ายทอดสด ข้อมูลการแข่งขัน ข่าวสารน่ารู้ ข้อมูลนักกีฬา และที่พักนักกีฬา ข้อมูลที่พัก กิน เที่ยว ข้อมูลเบอร์ติดต่อฉุกเฉิน เป็นต้น เปิดให้ Download ทั้ง App Store (iOS) และ Play Store (Android)

และมหาวิทยาลัยโดยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ยังได้จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะ โดยมีอาสมัครจำนวนกว่า 600 คน มีทั้งนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทำหน้าที่ส่งเสริมและสื่อสารให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคัดแยกขยะรีไซเคิล เพื่อสร้างวัฒนธรรมการจัดงานกีฬาแบบใหม่ และขับเคลื่อนเชียงรายให้เป็นเมืองปลอดขยะต่อไป   ///

 

ขอบคุณภาพประกอบจาก เพจ : ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, Chiang Rai Zero Waste

 1,849 total views,  2 views today