(คลิป)อุตสาหกรรมเชียงรายจัดทำฐานข้อมูลผู้ค้าสู่ผู้ขาย…
#ก้าวไกรเชียงราย

#โครงการพัฒนาศูนย์ประสานงาน (Command Center) และนำร่องการจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศนอร์ทเทิร์นไทยแลนด์ฟู้ดวัลเลย์

 1,187 total views,  4 views today