เสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต ระหว่างเมืองมากิโนะฮาระประเทศญี่ปุ่นกับ เทศบาลนครเชียงราย

เมื่อวันที่20 สิงหาคม 2561  นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมให้การต้อนรับ Mr.Haruhiko IMAI Jica Project Team พร้อมคณะที่ได้เข้าพบเพื่อหารือในโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต พร้อมหารือความก้าวหน้าของการดำเนินการ Sister City ระหว่างเมืองมากิโนะฮาระประเทศญี่ปุ่นกับ เทศบาลนครเชียงราย ณ ห้องประชุมเล็ก สำนักงานเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย

 

 

 996 total views,  2 views today