พ่อเมืองเชียงรายมอบเงินช่วยเหลือชาวบ้านถูกน้ำป่าพัดจนเสียชีวิตพบหลังกลับมาจากทำสวน

เมื่อวันที่20สิงหาคม2561 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายวิวัฒน์ แจ้งสว่าง นายอำเภอเวียงป่าเป้า และนายวารินทร์ เจริญทรัพย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า ร่วมกันมอบเงิน สงเคราะห์ผู้ประสบภัย จำนวน 50,000 บาท ให้แก่นางสุคำ ภัทรเสถียร ภรรยา พร้อมครอบครัวของ นายจะมู จะเงาะ ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลาก พัดพาร่างจมหายไปกับน้ำที่ไหลเชี่ยวกราก เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ที่ผ่านมา ภายหลังจากที่ นายจะมู จะเงาะ ผู้เสียชีวิตกำลังเดินทางกลับจากการทำไร่ แต่พอมาถึงที่เกิดเหตุตนได้พยายามหาทางข้ามแม่น้ำที่กั้นระหว่างทางประกอบกับน้ำป่าที่ไหลหลากมาจำนวนมาก พัดเอาร่างของนายจะมู ไปติดกับซากปักหักพังห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ 1กิโลเมตร หลังจากนั้นทางญาติและประชาชนในหมู่บ้านได้ออกตามหาจนมาพบร่างของนายจะมู ภายหลังจากน้ำลดลงในเวลาต่อมาจึงได้นำร่างของผู้เสียงชีวิตกลับมายังที่บ้านแม่ปูนล่าง ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป

+++กดชมคลิป การช่วยเหลือผู้ประสบภัย+++

ทั้งนี้การมอบเงินช่วยเหลือผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้อนุมัติจ่ายเงินเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.. 2556และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) .. 2559 เป็นค่าจัดการศพผู้เสียชีวิตรายละไม่เกิน 25,000 บาท และในกรณีผู้ประสบภัยที่เสียชีวิตเป็นหัวหน้าครอบครัว หรือเป็นผู้หารายได้เลี้ยงดูครอบครัวให้พิจารณาช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวอีกไม่เกิน25,000 บาทรวมเป็นเงิน 50,000 บาท พร้อมกันนี้นายกิตติพงษ์ วงษา นายก อบต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า ยังได้มอบเงินในนาม อบต. อีกจำนวน 5,000 บาท และยังมีหน่วยงาน ภาคเอกชนมอบเงินอีกจำนวนหนึ่ง มอบให้กับญาติผู้เสียชีวิตเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

จากอิทธิพลของพายุเบบินคาส่งผลให้อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย มีพื้นที่ประสบภัยรวม 7 ตำบล 72 หมู่บ้าน มีพื้นที่เกษตรกรรมและสิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากขณะนี้ เจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ประสบภัย ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเวียงป่าเป้า อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหายเพิ่มเติม///

 2,103 total views,  2 views today