ช่วยกันซื้อสับปะรดชาวสวนแจกฟรีหลังราคาตกต่ำสุด…

เมื่อวันที่20มิถุนายน2561 พระอาจารย์พบโชค ติสสะวังโส เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ยังคงรับซื้อสับปะรดภูแล และปัตตาเวีย จากเกษตรในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จำนวน 13ตัน ในราคากิโลกรัมละ1บาท โดยให้มีการขนลำเลียงมายังวัดห้วยปลากั้ง จากนั้นได้ขนส่งต่อไปด้วยรถยนต์บรรทุก6ล้อ เพื่อขนส่งไปยังจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อให้นำไปแจกจ่ายฟรี ตามที่มีผู้ใจบุญช่วยรับไปแจกต่อและโอนเงินมาทำบุญผ่านพระอาจารย์ ซึ่งพระอาจารย์ก็นำเงินทำบุญซื้อสับปะรดไปแจกต่อ

นอกจากนี้ยังมีผู้ใจบุญ นำเงินเข้ามาบริจาคที่วัดห้วยปลากั้ง ซึ่งพระอาจารย์พบโชคก็นำมาซื้อสับปะรด เป็นการช่วยชาวสวน และนำไปแจกจ่ายต่ออีกทอดหนึ่ง รวมการรับซื้อสับปะรดของพระอาจารย์พบโชค จากเดือน พฤษภาคม-20มิถุนายน 2561 รวมกวาา513ตันแล้ว ซึ่งสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้ส่วนหนึ่ง

ขณะที่ที่วัดร่องขุ่น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ/ผู้สร้างวัดร่องขุ่น ยังรับซื้อสับปะรดจากชาวสวนสับปะรดในพื้นที่อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ในกิโลกรัมละ1บาท จากนั้นนำมาแจกให้นักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่วัดร่องขุ่น โดยในวันนี้ นำสับปะรดมาแจกรวมทั้งสิ้น3.5ตันโดยมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่งประเทศเข้ามารับสับปะรดฟรีทั้งปลอกและที่เป็นลูก

โดยขณะนี้อาจารย์เฉลิมชัย รับซื้อสับปะรดจากชาวสวน มาแจกฟรีแล้วรวมทั้งสิ้น 9ตัน ซึ่งอาจารย์เฉลิมชัย ยังบอกวาาเป็นการช่วยเหลือเกษตร เพราะราคาสับปะรดตกต่ำอย่างมาก

ส่วน นายวันชัย จงสุทธนามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย นางรัตนา จงสุทธนามณี ที่ปรึกษานครเชียง้ราย ได้รับซื้อสับปะรดจากชาวสวนผู้ปลูกสับปะรด ในพื้นที่อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย กว่า10ตัน เพื่อนำมาแจกฟรี ให้กับเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย และชาวบ้าน ในเขตเทศบาลนครเชียงราย เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร หลังจากราคาสับปะรดตกต่ำ  และไม่มีที่จำหน่าย ////

 3,061 total views,  2 views today