ยกระดับสถานประกอบการในเขตเทศบาลนครเชียงรายสร้างความรู้ และความตระหนักในด้านสุขาภิบาล

เมื่อวันที่20 มิถุนายน 2561 นายวัยชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิด โครงการพัฒนายกระดับสถานประกอบการในเขตเทศบาลนครเชียงราย พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม เพื่อให้สร้างความรู้ และความตระหนักในด้านสุขาภิบาลในสถานประกอบการ และความปลอดภัยในการแต่งผมและเสริมสวย ตลอดจนสร้างจิตสำนึกในการให้บริการอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับการบริการที่ถูกหลักสุขาภิบาลสะอาดและปลอดภัย ณ อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดเชียงราย

 

 2,510 total views,  2 views today