เทศบาลนครเชียงรายยินดีต้อนรับปลัดเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงรายร่วมยินดีต้อนรับ นายสมบุญ หิรัญยโชติ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ที่เข้ารับตำแหน่งปลัดเทศบาลนครเชียงราย และนางอรกช ดีศรี เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง เทศบาลนครเชียงราย ณ อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์

เทศบาลนครเชียงราย เป็นหนึ่งในเทศบาลนคร 30 แห่ง ของประเทศไทย เป็นเทศบาลนครที่จัดตั้งเป็นลำดับที่ 3 ของภาคเหนือ ถัดจากเทศบาลนครเชียงใหม่และเทศบาลนครลำปาง มีประชากรประมาณ 90,000 คน ทำให้เป็นเทศบาลนครที่มีประชากรมากที่สุดอันดับ 2 ของภาคเหนือ