“เรือกาสะลองคำ” รับรางวัลมาตรฐานดีเด่นในปี65

“เรือกาสะลองคำ” เรือนำเที่ยวในแม่น้ำโขง จังหวัดเชียงราย เป็น 1 ในจำนวน 11 บริษัททั่วประเทศ ที่ได้รับการคัดเลือก จากกรมการท่องเที่ยว ให้รับรางวัลมาตรฐานดีเด่นในปี65

นายปีเตอร์ สมบูรณ์เจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทแม่โขงเดลต้า จำกัด อ.แม่สาย จ.เชียงราย เป็นตัวแทนบริษัทฯ รับโล่ประกาศเกียรติคุณเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปี 2565 จากนายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่โรงแรมเอเซีย กรุงเทพ เป็นเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวครั้งที่ 4 ที่ได้รับมาอย่างต่อเนื่อง และปีนี้ บริษัทฯ ได้รางวัลในสาขามาตราฐานดีเด่น 2 รายการคือ สาขาบริการรถตู้ปรับอากาศสำหรับนักท่องเที่ยว กับสาขามาตรฐานท่องเที่ยวไทยดีเด่น สาขาเรือรับจ้างเพื่อการท่องเที่ยว

ปัจจุบันแม่โขงเดลต้า ทราเวล เอเยนซี่ จำกัด ผู้ดำเนินกิจการการรถและเรือท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศในพื้นที่แม่น้ำโขงตอนบน จีนภาคใต้ สิบสองปันนา เมียนมา ลาว และเวียดนาม.

 136,262 total views,  6 views today