เทศบาลนครเชียงรายเปิดการอบรมตามโครงศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 นายวันชัย จงสุทธานามณี  นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุมหาวิทยาลัยวัยสามนครเชียงราย กิจกรรมการฝึกอบรมส่งเสริมความสัมพันธ์การปฐมนิเทศนักศึกษา รุ่นที่ 4 ประจำปี 2561 เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนการสอนของทางมหาวิทยาลัย รวมถึงนโยบายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และประชาชน  และในโอกาสเดียวกันยังให้การต้อนรับกลุ่มผู้สูงอายุจากตำบลแม่ข้าวต้ม จังหวัดเชียงราย ที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุของทางเทศบาลนครเชียงราย      ณ  มหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย

 

 1,401 total views,  2 views today