(คลิป)ชาวเชียงรายร่วมสรงน้ำพญามังรายขอพรปี๋ใหม่เมือง
ที่อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบว่าประชาชนในจังหวัดเชียงราย รวมทั้งนักท่องเที่ยวได้เดินทางมากราบไหว้สักการะและร่วมสรงน้ำ พญามังราย ผู้สร้างบ้านแปงเมืองเชียงราย ซึ่งถือว่าอยู่ยังคงอยู่ในช่วงปี๋ใหม่เมือง เพื่อขอพรและเสริมความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว

สำหรับการสรงน้ำพ่อขุนเม็งรายมหาราช ถือเป็นการร่วมสืบสานประเพณีของชาวล้านนาที่ได้ถือปฎิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน 

ทั้งนี้ พญามังราย หรือ พ่อขุนเม็งรายมหาราช ชาวจังหวัดเชียงรายให้ความเคารพสักการะนับถือกันมาอย่างช้านาน //////

 2,492 total views,  2 views today