เซ็นทรัลเชียงราย มอบ “เครื่องเป่าลมไฟ”

เซ็นทรัลเชียงราย มอบ “เครื่องเป่าลมไฟ” จากภาคเอกชน เพื่อใช้ในงานดับไฟป่าของจังหวัดเชียงราย

วันที่ 19 ก.พ.2564 ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสธร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นตัวแทนรับมอบ “เครื่องเป่าลมไฟ” จากคุณวิศิษฎ์ อริยะ ผู้จัดการทั่วไป ศุนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย เป็นตัวแทนมอบในนามของ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด จำนวน 6 เครื่อง รวมมูลค่า 28,800 บาท ที่บริเวณชั้น 2 โซนวีดีโอวอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย 

เพื่อใช้ในงานดับไฟป่าสำหรับจังหวัดเชียงราย โดยมี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียวราย รับมอบต่อจำนวน 3 เครื่อง และมีผู้แทนของอำเภอเมืองเชียงรายรับมอบต่ออีกจำนวน 3 เครื่องด้วยเช่นกัน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานสนับสนุนการดับไฟป่า

โดยพิธีรับมอบและส่งมอบต่อเครื่องเป่าลมดับไฟในครั้งนี้ มีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือที่ 2 (เชียงราย) และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย ร่วมจัดนิทรรศการ “เชียงรายสบายดี” อากาศเป็นมิตร ชีวิตปลอดภัย ด้วยการให้ความรู้ และร่วมมือรณรงค์สร้างจิตสำนักให้กับประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหาของไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ในจังหวัดเชียงราย ในระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ชั้น 2 โซนวีดีโอวอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย อีกด้วย จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจรับชมนิทรรศการที่น่าสนใจในครั้งนี้ร่วมกันต่อไป.

พื้นที่โฆษณาประชาสัมพันธ์