walk in ฉีด วัคซีน 24-25 มค.65

เทศบาลนครเชียงรายเปิดบริการวัคซีน walk in 24-25 มค.65 ขณะที่ “นายกวันชัย” เยี่ยมให้กำลังใจประชาชน และบุคลากร ในการบริการฉีดวัคซีน

18 มกราคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์บริการฉีดวัคซีน เทศบาลนครเชียงรายจะเปิดให้บริการในวันที่ 24 -25 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. ณ หอประชุมนครเชียงราย (ศูนย์แสดงสินค้า GMS ) จึงขอเชิญชวนผู้ที่มีความจำนงจะขอรับวัคซีนป้องกันโควิด -19 สามารถมาตามวันเวลาดังกล่าว

และเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ในฐานะประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงราย ได้ร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชน และบุคลากร ในการบริการฉีดวัคซีนทางกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงราย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายให้กับประชาชนจังหวัดเชียงรายให้ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง โดยเปิดให้ประชาชนทุกคนที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไปสามารถ walk in มาแสดงความจำนงในการรับวัคซีนสูตร AstraZenec สูตร Pfizer ทั้งเข็ม 1,2,3 จำนวน 2,418 ราย