วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่า

เทศบาลนครเชียงราย ร่วมถวายสักการะทานหาแม่ฟ้าหลวง 26ปี รำลึกวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่า

วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมประกอบพิธีถวายพวงมาลาสักการะทานหาแม่ฟ้าหลวง  โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดชียงราย พร้อมด้วย นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ บุคลากรหน่วยงานต่างๆ ที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย ในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (หรือสมเด็จย่า) ของปวงชนชาวไทย

ทั้งนี้ สมเด็จย่าทรงมีพระเมตตาต่อปวงชนชาวเชียงราย ส่งเสริมอาชีพการเพาะปลูกพืชผักผลไม้เมืองหนาว ส่งเสริมการปลูกกาแฟพันธุ์อะราบิกาให้แก่ชนเผ่าในพื้นที่สูง จนกลายเป็นรายได้หลัก ซึ่งสามารถลดพื้นที่การปลูกฝิ่นและการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยทรงจัดตั้งศูนย์บำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่หมู่บ้านผาหมี ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มีการส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการบำบัดได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

///