พัฒนายกระดับสถานประกอบการในเขตเทศบาลนครเชียงราย

วันที่ 16 มิถุนายน 2561 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรี รวมในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนายกระดับสถานประกอบการในเขตเทศบาลนครเชียงรายเพื่อสร้างความตระหนักแก่ผู้ผลิตอาหาร ให้ใช้วัตถุดิบที่ปลอดภัย การจัดสถานที่ผลิ สถานที่จำหน่าย จนถึงสถานที่บริโภคที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล ทั้งยังส่งผลดีต่อสุขภาพของผู้สัมผัสอาหาร เพิ่มความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค ณ อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดเชียงราย 

 

 1,714 total views,  2 views today