เตรียมพร้อมสถานที่

เตรียมพร้อมสถานที่ฉีดวัคซีน โควิด19 และ ทำโรงพยาบาลสนามเพิ่ม ที่ศูนย์ประชุมเทศบาลนครเชียงราย

วันที่ 17 เมษายน 2564   นายอิทธิพล สุนทรสีมะ รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย นางพรทิพย์ จันทร์ตระกูล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการแพทย์ เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับ พญ.สุดาณี บูรณเบญจเสถียร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย ทพ.ฉลองชัย สกลวสันต์ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ นายแพทย์ศุภเลิศ เนตรสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ฝ่ายบริการปฐมภูมิ  และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 

ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ ศูนย์ประชุมเทศบาลนครเชียงราย ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย  เพื่อใช้เป็นสถานที่ฉีดวัคซีน Covid-19 สำหรับกลุ่มเป้าหมาย และเตรียมใช้เปิดโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อ Covid-19  หากจำนวนผู้ป่วยโควิด19 มากขึ้น 

///