ผลการประกวดภาพถ่าย #เชียงรายดอกไม้งามปีที่19

วันที่ 18 มกราคม 2566 ด้วยเทศบาลนครเชียงราย กำหนดจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาว โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นนครเชียงราย : เชียงรายดอกไม้งามครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 29 มกราคม 2566 สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาเยี่ยมเยือน ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาและใช้เวลาพักผ่อนในจังหวัดเชียงรายมากขึ้น พร้อมกับการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน ประชาชนและนักท่องเที่ยว เทศบาลนครเชียงรายจึงได้จัดการประกวดแข่งขันภาพถ่าย หัวข้อเรื่อง “เชียงรายดอกไม้งาม” ชิงเงินรางวัลพร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

ผลการประกวดภาพถ่าย ดังนี้

ชนะเลิศ : มุมมองจากฟากฟ้า นายณัชชกฤกณ์ สาระไชย

รองชนะเลิศอันดับ 1 : เส้นทางแห่งดอกไม้และแสงสี นายเศกศึกเลิศศิลป์ปฐมกุล

รองชนะเลิศอันดับ 2 : วงเวียนดอกไม้ นายวุฒิพันธ์ มงคลดี

รางวัลชมเชย : เชียงรายรำลึก นายกรีฑา สาระไชย

รางวัลชมเชย : 19ปี เชียงรายดอกไม้งาม นางสาวศุภรัตน์ หน่อแก้ว

รางวัลชมเชย : วันนี้ที่รอคอยวันนี้ที่เชียงรายดอกไม้งาม นายสกนธ์ แสงทับ

รางวัลชมเชย : ชมสวน นางสาวจุฑามาศ พิณสาร

รางวัลชมเชย : ดอกไม้และสายหมอกนางสาวพรทิวา พิณสาร