ทน.ชร. เร่งฟื้นฟู สวนสาธารณะริมน้ำกก

เทศบาลนครเชียงรายเร่งทำความสะอาดหลังน้ำกกล้นตลิ่งสวนสาธารณะนครเชียงราย

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย  จงสุทธามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายธเนศโกมลธง รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย  นางรดาฉวี นาระถี หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข  เทศบาลนครเชียงราย เจ้าหน้าที่งานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล    เทศบาลนครเชียงราย พร้อมประสานศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 37  นำเจ้าหน้าที่ และรถบรรทุกน้ำ เร่งดำเนินการทำความสะอาดหลังน้ำกกล้นตลิ่งคลี่คลาย ในช่วงได้รับผลกระทบจากพายุ “มู่หลาน”ตั้งแต่คืนวันที่ 12 – 16 สิงหาคม 2565 ส่งผลให้ดินโคลน ขยะ ต้นไม้หักโค่นต่างๆเต็มบริเวณสวนสาธารณะริมน้ำกกที่ 8 พร้อมสำรวจความเสียหาย 

เบื้องต้นทางเทศบาลนครเชียงรายได้นำถุงยังชีพแจกจ่ายให้กับพี่น้องชุมชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ประกอบด้วย ชุมชนแควหวาย ป่าแดง  ร่องเสือเต้น  บ้านใหม่  ป่าตึง สันต้นเปา สันตาลเหลือง และรั้วเหล็กใต้ พร้อมกันนั้นทางกองช่าง เทศบาลนครเชียงรายได้นำเครื่องสูบน้ำ พร้อมรถเครื่องยนต์ที่ติดตั้งในการผันน้ำออกจากชุมชนออก 

อย่างไรก็ตาม   เทศบาลนครเชียงรายขอบคุณศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37  ที่เข้ามาร่วมด้วยช่วยกันดำนินการช่วยทำความสะอาดสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย  พี่น้องแต่ละชุมชนที่ได้รับผลกระทบกลับเข้าไปทำความสะอาดบ้านเรือน ที่พักอาศัย เก็บกวาดสิ่งสกปรกต่างๆอาจเป็นสาเหตุของการเกิดโรคระบาดได้ ต้องล้างบ้านให้สะอาดปลอดภัย และควรตรวจสอบการรั่วของกระแสไฟฟ้า พร้อมโครงสร้างบ้านให้มีความมั่นคงแข็งแรง ส่วนเครื่องใช้ เครื่องนอน ควรทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคด้วยการนำไปตากแดด