เตรียมเปิดสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาโรงเรียนเทศบาล8

เทศบาลนครเชียงราย เดินหน้านโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิต เปิดสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาโรงเรียนเทศบาล8บ้านใหม่

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เปิดเผยว่า เทศบาลนครเชียงรายจะมีพิธีเปิดสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทิศทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนครเชียงราย  ในวันอังคารที่19กรกฎาคม2565 เวลา 09.30 น. โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่

ซึ่งเทศบาลนครเชียงรายร่วมกับมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาและเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่สนับสนุนให้มีการสร้าง “สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาในโรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่” โดยในการจัดทำครั้งนี้ ได้มีการออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและชั้นประถมศึกษา รวมถึงจะพัฒนาเป็นสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาต้นแบบเพื่อการเรียนรู้สำหรับเครือข่าย

 16,917 total views,  4 views today