นมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง

เชียงรายจัดงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2565 ครบรอบ “2004 ปีสืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง”


วันที่ 17 มีนาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำสรงพระธาตุดอยตุง ผ้าไตรพระราชทาน และผ้าห่มพระธาตุพระราชทาน ในโอกาสถวายสักการะครบรอบ “2004 ปี สืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง” เนื่องในประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี พ.ศ.2565

โดยในพิธี ฯ นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานนำข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย พุทธสมาคมจังหวัดเชียงราย สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเชียงรายทั้ง 18 อำเภอ ตลอดจนกลุ่มชาติพันธุ์ เข้าร่วมพิธี อย่างคับคั่ง เพื่อประกอบพิธีบวงสรวงพระธาตุดอยตุง พิธีสืบชะตาหลวงแบบล้านนา การเดินขบวนแห่รัตนสัตตนัง ซึ่งประกอบด้วยขบวนอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน ผ้าไตรพระราชทาน และผ้าห่มพระธาตุพระราชทาน ขบวนเครื่องสักการะหลวง 9 อย่าง ได้แก่ 1. ผ้าห่มพระธาตุ 2.ภัตตาหารเจ 3.ตุงจัย 4.ช้างคู่ 5.พัดจามร 6.สุ่มหมาก 7.สุ่มพลู 8.ต้นผึ้ง 9.น้ำศักดิ์สิทธิจากน้ำบ่อทิพย์

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้เริ่มประกอบพิธีการ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ก่อนจะประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ โดยมี พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์พระอารามหลวง นำพุทธศาสนิกชนกล่าวคำไหว้องค์พระบรมธาตุดอยตุง และสรงน้ำพระราชทาน พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ลั่นฆ้องชัย 9 ครั้ง ต่อด้วยพิธีถวายผ้าไตรพระราชทานแด่พระสงฆ์ โดยมีพระพุทธิญาณมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย กล่าวสัมโมทนียกถา และให้พรแก่ผู้เข้าร่วมพิธีสดับรับพรโดยทั่วกัน ก่อนจะเริ่มการห่มผ้าพระธาตุดอยตุง และปิดท้ายด้วยการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา สร้างความประทับใจ และความเป็นสิริมงคลให้แก่ผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง