ย่านสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย ระยะที่ 2 เชิงสะพานขัวพญามังราย

วันที่ 16 มีนาคม 2565 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายอิทธิพล สุนทรสีมะ รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย ให้ข้อมูล กับทาง สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ที่ได้ร่วมกับเทศบาลนครเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ระดมศิลปินเปิดพื้นที่ย่านสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย ระยะที่ 2 ณ เชิงสะพานขัวพญามังรายเพราะเทศบาลนครเชียงรายได้สนับสนุนพื้นที่ให้เกิดพิ้นที่ศิลปะรอบตัวเมืองเชียงราย มาอย่างต่อเนื่องภาพวาดร่วมสมัยชุดศิลปะเบ่งบาน “Chiangrai Blooming Art” ขนาดวามยาว 50 เมตร ส่งเสริมพื้นที่การแสดงออกด้านศิลปะร่วมสมัยในระยะที่ 2 ของเชิงสะพานขัวพญามังราย

โดยเป็นจุดถ่ายภาพ Land mark สร้างสีสันด้วยผลงานศิลปะแนวร่วมสมัยอีกแห่งหนึ่งของเมืองเชียงราย ภาพวาดร่วมสมัย ออกแบบโดย ศิลปินขัวศิลปะถ่ายทอดอัตลักษณ์ส่วนตัวในรูปแบบงานร่วมสมัย ภายใต้แนวคิดการเบ่งบานของศิลปะในพื้นที่เชียงราย โดยใช้ชื่อภาพว่า “BLOOMING ART CHIANGRAI” ทั้งนี้พื้นที่ดังกล่าวจะมีการสร้างสรรค์ผลงานอย่างต่อเนื่อง

เพื่อเตรียมความพร้อมให้เป็นย่านสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยอย่างสมบูรณ์ เตรียมความพร้อมพื้นที่ในการร่วมเป็นเจ้าภาพมหกรรมศิลปกรรมนานาชาติ Thailand Biennale Chiangrai 2023 กิจกรรมวาดภาพจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 19 มีนาคม 2565 ทังนี้ประชาชน นักท่องเที่ยว นักเรียนนักศึกษา สามารถร่วมให้กำลังใจศิลปินขัวศิลปะในกาทำกิจกรรมได้ บริเวณเชิงสะพานขัวพญามังราย (กำแพงด้านทางเข้าชุมชนเกาะลอย) โดยการวาดภาพบนกำแพงครั้งนี้ถือเป็นจุดที่ 2 ของบริเวณดังกล่าว ซึ่งเป้าหมายที่สำคัญคือการนำศิลปะสู่ชุมชน สร้างสรรค์พื้นที่ด้วยงานศิลปะ โดยหวังว่าก่อนจัดมหกรรมศิลปะนานาชาติไทยลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย 2023 พื้นที่ดังกล่าวจะเป็นย่านศิลปะสร้างสรรค์อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวในอนาคต ส่งเสริมภาพลักษณ์เชียงรายเมืองศิลปะ อย่างยั่งยืน