ทอดกฐินสามัคคีมหากุศล

ทำบุญทอดกฐินสามัคคีมหากุศลประจำปี2563วัดคีรีชัย

วันที่ 17 ตุลาคม 2563 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย คณะผู้บริหาร เทศบาลนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะครู โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย โดยมี นายมัคเมษฐ์ หลวงจันทร์ รักษาการรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เป็นตัวแทน ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีมหากุศลฯ ประจำปี 2563 วัดคีรีชัย ชุมชนดอยสะเก็น

เพื่อส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมของชาวล้านนา สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยและชาวต่างชาติ ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชนสืบไป ณ วัดคีรีชัย(ดอยสะเก็น) อ.เมือง จ.เชียงราย

 17,520 total views,  2 views today