บรรยากาศการถือศิลกินเจ วันสุดท้าย
บรรยากาศการถือศิลกินเจ วันสุดท้าย 17ตุลาคม2561 ทั้งที่ มูลนิธิสาธารณกุศลสงเคราะห์ เชียงราย และ โรงเจ พระอาจารย์พบโชค กินฟรี…ยังผู้ที่ถือศีลเข้าไปรับประทานอาหารเจกันต่อเนื่อง ซึ่งถือว่าปีนี้มีผู้ถือศีลกินเจมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา…ซึ่งวัดได้จากอาหารที่ทำแจกชาวบ้านฟรี

 1,238 total views,  2 views today