รับออร์เดอร์เงาะช่วยเกษตรกรขาย หลังโควิด19 พ่อค้าไม่รับซื้อ

รับออร์เดอร์เงาะช่วยเกษตรกรขาย หลังโควิด19 พ่อค้าไม่รับซื้อ แต่เงาะห้วยเม็ง อำเภอเชียงของ ยังคาต้นกว่า 100 ตัน เบื้องต้นช่วยได้แล้ว 5ตัน 

17 สิงหาคม 2564 นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ได้จัด โครงการรณรงค์ส่งเสริมการซื้อเงาะช่วยเหลือเกษตรกรอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยได้ใช้บริเวณลานด้านหน้าอาคารศูนย์บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จอำเภอเชียงของ เป็นจุดรับเงาะจากเกษตรกร ที่มาจาก บ้านห้วยเม็ง ตำบลเวียง และพื้นที่ตำบลริมโขง เพื่อให้ส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่อำเภอเชียงของ ที่มีการสั่งจองเงาะ หรือ ออร์เดอร์ เงาะจากโครงการฯ เดินทางมารับเงาะ ซึ่งในวันแรก มีจำนวน 5,000 กิโลกรัม สามารถช่วยเกษตรกรจำหน่ายได้ทั้งหมด

นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ กล่าวว่า อำเภอเชียงของ เป็นอีกแหล่ง ที่สามารถปลูกผลไม้หลากหลายรวมทั้ง เงาะ โดยผลไม้เชียงของมีรสชาติกลมกล่อมหวานกรอบอร่อยเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนที่ใด ตามลักษณะภูมิอากาศและภูมิประเทศเฉพาะพื้นที่ของอำเภอเชียงของ และในช่วงเดือน สิงหาคม ของทุกปี จะมีผลผลิตเงาะบ้านห้วยเม็งและพื้นที่บริเวณรอบๆ ออกมาเป็นจำนวนมาก ที่ผ่านมาเกษตรกรสามารถขายผลผลิตให้แก่พ่อค้าผู้รับซื้อในราคา ประมาณ 20 – 30 บาท ภายหลังจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ทำให้ไม่มีพ่อค้ามารับซื้อส่งผลกระทบต่อราคาตกต่ำลงมาอยู่ที่ 10 – 15 บาท 

ดังนั้น อำเภอเชียงของจึงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และทุกภาคส่วนอำเภอเชียงของ จัดทำ  โครงการรณรงค์ส่งเสริมการซื้อเงาะช่วยเหลือเกษตรกรอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยเป็นการเปิดรับ ออร์เดอร์ จากส่วนราชการ และประชาชน ว่ามีความต้องการเงาะคุณภาพเกรด A สามารถแจ้งได้ ในราคา กิโลกรัมละ 20 บาท  จึงมีการแจ้งออร์เดอร์เข้ามา จากนั้นได้แจ้งไปทางกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกเงาะ เพื่อนำเงาะ บรรจุถุงๆ ละ 10 กิโลกรัม มาส่งให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อไป 

อย่างไรก็ตามขณะนี้ทราบว่า ยังมีเงาะที่อยู่คาต้นอีกมากกว่า 100 ตัน ที่ยังไม่มีการจำหน่ายได้ ทางอำเภอเชียงของ ได้เร่งประสาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รวมถึงตลาดล้านเมือง หาช่องทางการตลาดขายเงาะเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเพิ่มเติมอีก

นายสุรเดช หงษ์คำ ผู้ใหญ่บ้านห้วยเม็ง กล่าวว่า ในนามของเกษตรกรชาวสวนผลไม้ห้วยเม็งรู้สึกซาบซึ้งใจที่ในยามวิกฤตหน่วยงานทุกภาคส่วนอำเภอเชียงของไม่นิ่งนอนใจ ร่วมแรงร่วมใจกันซื้อเงาะช่วยเหลือเกษตรกร ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตามยังมีผลผลิตเงาะเหลือคาต้นคาสวนเป็นจำนวนมาก หากมีผู้สนใจซื้อสามารถติดต่อได้ที่พ่อหลวงสุรเดช หงษ์คำ โทร. 08-2196-8942 หรือปลัดชำนาญ สรรพลิขิต โทร. 08-6185-1524