เรื่องใหญ่…รออยู่ !! หน้าตาของชาวเชียงราย “เชียงรายเกมส์”ใกล้เข้ามาแล้ว..ต้องช่วยกัน

เมื่อวันที่17กรกฎาคม2561 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม มอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติราชการให้หัวหน้าส่วนราชการ ที่ห้องจอมกิตติ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยขอให้ทุกคนทำงานแบบสบายๆ พูดคุยประสานงาน และคิดร่วมกัน เพื่อให้การทำงานมีความรวดเร็ว งานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ประชาชนเกิดความพึงพอใจ 

ส่วนเรื่องของการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นวันที่ 18-28 พฤศจิกายนนี้ และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ซึ่งกำหนดจัดในเดือนมกราคม 2562 เหลือเวลาอีกไม่นาน ต้องเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับคนในพื้นที่เพื่อเตรียมพร้อมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ทั้งนี้ต้องขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคเอกชน ร่วมกันดำเนินการเพื่อให้การจัดงานครั้งนี้สมศักดิ์ศรีของคนเชียงราย ต้องขอบคุณ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ที่สนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ เพื่อสร้างชื่อเสียงให้จังหวัดเชียงราย และจะเป็นการเปิดตัวเชียงรายเมืองศิลปะในโอกาสนี้ด้วย

///

 2,894 total views,  2 views today