โอกาสมาแล้วสำหรับผู้สนใจเครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหย

เมื่อวันที่17 เมษายน2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผศ.จิรพัฒน์พงษ์ เสนาบุตร อาจารย์ สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และ อาจารย์อมรรัตน์ ปิ่นชัยมูล อาจารย์สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้เปิดการอบรมสำหรับผู้สนใจ เครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยและแปรรูปผลิตภัณฑ์ สำหรับการสร้างรายได้ชุมชนที่ยั่งยืน ซึ่งการอบรมนั้นจะมีทั้ง การเลือกวัตถุดิบสมุนไพรสำหรับการกลั่นน้ำมันหอมระเหย เทคโนโลยีการสกัดน้ำมันหอมระเหย ระบบและเครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหย และแนวโน้มผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำมันหอมระเหยสู่ตลาดในยุค 4.0 และสำคัญมี work shop สาธิตการกลั่นน้ำมันหอมระเหยจากเครื่องกลั่น โดยผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0867284185 และ 0855439775

/////

 

 

 43,868 total views,  2 views today