(กฟก.) มอบโฉนดที่ดินคืนให้เกษตรกร

กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เชียงราย  (กฟก.) มอบโฉนดที่ดินคืนให้เกษตรกรสมาชิก 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563  นายนิยม สุวรรณประภา หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟู​และพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย ดำเนินการโอนที่ดินและ มอบโฉนดที่ดินให้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จำนวน 1 ราย คือนางกันหา คำเงิน เป็นโฉนดที่ดิน จำนวน 1 แปลง เนื้อที่รวม 14 ไร่ 1 งาน 89 ตาราวาง ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาแม่จัน 

นายนิยม กล่าวว่า สืบเนื่องจากเกษตรกร ซึ่งเป็นบุตรเขย ของนางกันหา มีภูมิลำเนาและเป็นสมาชิกองค์กรเกษตรกร อยู่จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้นำโฉนดที่ดิน ของแม่ยาย ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย ไปเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อปี พ.ศ.2539 และไม่สามารถชำระเงินคืนให้กับธนาคารฯได้ โดยเกษตรกรได้ยื่นเรื่องขอความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน กับ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดนครศรีธรรมราช และได้ขอไถ่ถอนที่ดินคืน ตามขั้นตอนของ สำนักงานกองทุนฟื้นและพัฒนาเกษตรกร เรียบร้อยแล้ว

นาฬิกาเด็ก นาฬิกาอัจฉริยะ ราคา 248 บาท

“ทั้งนี้ เกษตรกร สามารถยื่นเรื่องขอความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย สำนักงานตั้งอยู่ที่ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย (ชั้น 1 ) ถนนแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมืองเชียงราย โทรศัพท์ 053-150156 ในวันและเวลาราชการ” นายนิยม กล่าว