วันครู พลังครูยุคใหม่…เทศบาลนครเชียงราย

วันที่ 16 มกราคม 2566 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธาน พร้อมด้วยประธานสภาเทศบาลนครเชียงราย คณะผู้บริหาร นายเสรี บุญสุทธิ รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย นางอำไพ จันทร์เงิน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย ข้าราชการ คณะครูโรงเรียนในสังกัด สำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย ร่วมโครงการอบรมพัฒนาวิชาชีพครู สังกัดเทศบาลนครเชียงรายและพิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์เนื่องในพิธีวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566 พร้อมมอบรางวัลครูดีเด่น ณ อาคารเจียงแสน ศูนย์ประชุมนครเชียงราย