นักวิจัยชาวน่าน คว้ารางวัลระดับโลก เพิ่มอีก 2 รางวัล

ดร.ออย ชาวจังหวัดน่าน รับ 2 รางวัล เหรียญเงิน “นวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพของสาร cannabidiol (CBD) ด้วยเทคโนโลยีไมโครสฟียร์สำหรับการออกฤทธิ์ต้านการอักเสบที่ยาวนานในครีมนวดสมุนไพร และ เหรียญทองแดง “นาโนเทคโนโลยีการเพิ่มการนำส่งยาสมุนไพรทางการรับประทานสำหรับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง”

เมื่อวันที่ 29  เมษายน 2565 ที่ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน จังหวัดน่าน ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ภญ. รัตติรส คนการณ์ ลูกหลานชาวน่าน สร้างชื่อเสียงระดับโลก โดยปีนี้ได้เพิ่มอีก 2 รางวัล รวมแล้วกว่า 14 รางวัล มุ่งสร้างชื่อสมุนไพรไทยไปทั่วโลก โดยมีนายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และหัวหน้าส่วนราชการร่วมแสดงความยินดี

ผศ.ดร.ภญ. รัตติรส คนการณ์ หรือ ดร.ออย เป็นชาวจังหวัดน่าน เกิดและเติบโตที่บ้านบ่อสวกพัฒนา ต.บ่อสวก อ.เมืองน่าน จ.น่าน จบประถมศึกษาจาก รร.บ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) จบมัธยมศึกษาจาก รร.สตรีศรีน่าน จบปริญญาตรี และปริญญาเอก จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และไปศึกษาต่อที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ ออสเตรีย และฝรั่งเศส ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้สร้างผลงานมากมาย จนทำให้สมุนไพรเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

ล่าสุดในปีนี้ ได้รับรางวัล อีก 2 รางวัล ในงานประชุม สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรม ครั้งที่ 25th Moscow International Salon of Inventions and Innovative Technologies หรือ “ARCHIMEDES” ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2565 ณ Hotel Cosmos convention and exhibition center เมือง มอสโค ประเทศ รัสเซีย ในงานครั้งนี้มีผลงานจำนวน 270 ผลงาน จาก 22 ประเทศทั่วโลกส่งเข้าประกวด โดยได้รับรางวัล จาก 2 ผลงาน ได้แก่ รางวัลเหรียญเงิน จากผลงาน “นวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพของสาร cannabidiol (CBD) ด้วยเทคโนโลยีไมโครสฟียร์สำหรับการออกฤทธิ์ต้านการอักเสบที่ยาวนานในครีมนวดสมุนไพร (Improving the efficacy of cannabidiol by microspheres for prolonging the anti-inflammatory activity in herbal cream)” และรางวัลเหรียญทองแดง จากผลงาน “นาโนเทคโนโลยีการเพิ่มการนำส่งยาสมุนไพรทางการรับประทานสำหรับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Nanotechnology to enhance oral delivery of herbal medicines for non-communicable diseases (NCDs))” 

นอกจากนี้ยังมีผลงานวิจัย และการประยุกต์มาเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ได้นำไปประกวดงานนวัตกรรมทั่วโลก จนสามารถได้รับรางวัลรวมทั้งหมด 14 รางวัล เช่น รางวัลนักวิจัยหญิงยอดเยี่ยม รางวัลเหรียญทองจากผลงานเพิ่มการละลายน้ำและการดูดซึมของสารเคอร์คูมินอยด์จากขมิ้นชัน โดยใช้ระบบส่งยาระดับนาโนเมตร รางวัลการประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีเพื่อนำส่งสาระสำคัญในสมุนไพรสำหรับโรคเรื้อรังแบบไม่ติดต่อ รางวัลการเพิ่มประสิทธิภาพฤทธิ์การต้านการอักเสบของสาร CBD ด้วยเทคโนโลยีไมโครสเฟียร์ในครีมนวดสมุนไพร เป็นต้น โดยได้รับ 6 รางวัลจากการประกวดนวัตกรรมที่ประเทศแคนาดา 2 รางวัลจากประเทศโรมาเนีย 1 รางวัลจากประเทศเกาหลี 3 รางวัลจากประเทศไทย และ 2 รางวัลล่าสุดจากประเทศรัสเซีย 

ด้านผศ.ดร.ภญ. รัตติรส คนการณ์ กล่าวว่า ตนเองเป็นลูกเกษตรกร มีความผูกพันกับเกษตรและสมุนไพรมาตั้งแต่เด็ก พอได้มีโอกาสทำงานวิชาการจึงได้ต่อยอดนำนวัตกรรมมาใช้กับสมุนไพรเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยให้ทัดเทียมผลิตภัณฑ์ในระดับสากล และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานดังกล่าวจะเกิดประโยชน์ต่อสุขภาพประชาชนคนไทย และสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าให้สมุนไพรไทย ทำให้สมุนไพรไทยเป็นสมุนไพรที่ได้รับการยอมรับจากต่างชาติ สามารถส่งออกผลิตภัณฑ์สมุนไพรไปจำหน่ายยังต่างประเทศ และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน

ที่มา:ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน