ต้อนรับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย ให้การต้อนรับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งใหม่

15 พฤศจิกายน 2564 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เทศบาลนครเชียงรายให้การต้อนรับ นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชจังหวัดเชียราย (คนใหม่) นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชจังหวัดเชียราย (คนใหม่) ที่ได้ เดินทางมาสักการะอนุสาวรีย์พ่อขุนพญามังราย วัดพระธาตุดอยจอมทอง สักการะสะดือเมือง วัดดอยงำเมือง เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ โดยเทศบาลนครเชียงราย ขอต้อนรับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายทั้ง 2 ท่าน และร่วมสนับสนุนการทำงานในทุกด้านต่อไป