บวงสรวงพ่อขุนเม็งรายจัดกีฬาเจียงฮายเกมส์

จังหวัดเชียงรายและเทศบาลนครเชียงราย ร่วมบวงสรวง “พ่อขุนเม็งรายมหาราช” เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่และนักกีฬา ก่อนกานแข่งกี่ฬาแห่งชาติครั้งที่46 เจียงฮายเกมส์ เริ่มต้นขึ้น 18 พ.ย.นี้

 

 

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่46 เจียงฮายเกมส์ ร่วมกันทำพิธีถวายเครื่องสักการะบวงสรวง อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช บริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช เขตเทศบาลนครเชียงราย ก่อนการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 เจียงฮายเกมส์ จะเริ่มขึ้น 18 ..2561 และเสร็จสิ้น 28พ.ย.2561

 

สำหรับ พิธีบวงสรวงจัดขึ้นเพื่อขอพรจากองค์พ่อขุนเม็งรายมหาราช ให้ตลอดการจัดแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักกีฬาทุกคนที่เดินทางเข้ามาแข่งขันรวม77 จังหวัด ซึ่งเป็นไปตามความเชื่อของชาวจังหวัดเชียงราย

////

 4,293 total views,  2 views today